T

Tools

EINES PER A MILLORAR LA TEVA COMPETITIVITAT

 

 

Digitalitza – Aprèn – Explora – Innova – Millora

 

 

Aportem solucions tecnològiques per a facilitar el teu dia a dia i millorar els procediments en comerç internacional, fomentant la centralització, integració i autogestió de processos amb seguretat jurídica com a element clau per augmentat la competitivitat de l’empresa i el correcte desenvolupament del negoci.

La nostra oferta d’aplicacions per a cursos de formació en línia

La formació permetrà conèixer els elements indispensables per projectar l’empresa en el terreny internacional, així com per consolidar la seva operativa nacional.

goto UP

goto UP

Plataforma en línia de formació amb diferents cursos en matèria duanera i de comerç internacional

Goto UP – Sistema d’aprenentatge pràctic

 

Aplicació en línia de formació amb contingut d’interès general i específic en matèria duanera i de comerç internacional per a empreses internacionalitzades o en vies d’expansió, i cursos en l’àmbit legal internacional (contractació, protecció de dades …).

 

¿Què és una UP?

 

Les UPS són cursos que es dissenyen i imparteixen atenent la filosofia del sistema de microlearning i en la flexibilitat en l’aprenentatge amb un ritme personalitzat, ja que els usuaris podran visualitzar una bateria de vídeos de curta durada, de manera consecutiva o individual, que li permetran adquirir nous coneixements en qualsevol dispositiu, moment i lloc, i amb material de suport addicional.

 

Objectiu

 

Desenvolupar els conceptes teòrics juntament amb casos pràctics per reforçar els coneixements, entenent la seva aplicació, i dominar els elements clau de el comerç internacional.

Permet centralitzar les unitats didàctiques fent el procés de formació ràpid i disponible en qualsevol moment sense renunciar a la qualitat i disposant de mecanismes que permeten verificar que els alumnes estan adquirint els coneixements. També permet la interacció de l’alumne amb els professors, facilitant la comunicació i resolució de dubtes.

Per a usuaris que vulguin formar-se

Motiva't: Captació, atractivitat i manteniment de talent amb varietat de contingut actualitzat

Per proveïdors de contingut

Certificació i control de el progrés

Acredita els teus coneixements i identifica quins aspectes millorar

Sol·licitud d’informació sobre els plans Goto UP

 

Per sol·licitar informació sobre el servei de subscripció a les diferents modalitats de formació i UPS que ofereix TLC, has d’omplir els camps del formulari que trobareu a continuació.

 

L’equip de TLC contactarà amb tu per donar-te tota la informació!

Tots els camps són obligatoris

    Los datos personales que contiene el presente formulario serán tratados por TORRENTS LAW&CUSTOMS, S.L.P. como responsable del tratamiento, e incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de Clientes de este con la finalidad de gestionar su consulta y/o petición de información del servicio de formación sobre la base de interés legítimo, consentimiento del interesado y de la relación contractual de prestación de servicios, aun cuando el servicio solicitado sea gratuito. Los datos se conservarán el tiempo necesario para gestionar el registro o mientras perdure la relación comercial. No se cederán sus datos personales a terceros salvo obligación legal, ni se realizarán transferencia internacional de datos. TORRENTS LAW&CUSTOMS, S.L.P implementará medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de sus datos Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad reconocidos en la normativa vigente en cualquier momento de conformidad con nuestra Política de protección de datos