Brexit is here: TAKE ACTION!

 

El Brexit ja és una realitat imminent que podria afectar al teu negoci en àrees com màrqueting i venda, finances, recursos humans, contractació, propietat intel·lectual, importacions / exportacions, recerca de socis comercials, planificació de sortides comercials i regulació tècnica i d’etiquetatge.

 

Fins i tot amb el nou Acord de Comerç i Cooperació UE-Regne Unit, es produiran canvis a partir de l’1 de gener de 2021 perquè el Regne Unit abandona el mercat únic i la unió duanera de la UE, així com totes les polítiques de la UE i els acords internacionals. En conseqüència, tots dos blocs formaran dos mercats separats; dos espais regulatoris i legals diferents.

Per això, s’ha de realitzar una anàlisi del contingut de l’acord per determinar la incidència sobre la situació de les empreses. Podem ajudar-te a través dels nostres serveis de consultoria o de formació.

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea impacta en les relacions comercials entre ambdues regions.

 

És fonamental adaptar els processos interns per donar resposta als reptes d’aquest nou escenari sense posar en risc la continuïtat de l’activitat comercial, així com per aprofitar les noves oportunitats i nínxols de negoci.

 

Existeixen solucions legals per minimitzar l’impacte del Brexit sobre el comerç internacional i que les empreses no perdin competitivitat.

 

  • Resolució de consultes de diversa temàtica focalitzada en el Brexit (contractació, prospectiva comercial, acords comercials i política comercial, normes d’origen, aranzels i tributació, mobilitat de treballadors i altra informació rellevant)
  • Eines digitals de suport (classificació – tariff code; exportació-importació)
  • Diagnòstic: Avaluació d’impacte, identificació de punts clau per a la prendre de decisions
  • Elaboració de plans de contingència
  • Definició de les accions de mitigació, opcions estratègiques claus, preparació per a executar-les
  • Monitorització i suport continuat

ESTRATÈGIA

 

20 passos per assegurar la teva operativa

1

EMPRESA

 

Identificar l’empresa – EORI

2

¿PRODUCTE?

 

Classificació: Partida aranzelària

3

¿CONTROLS?

 

Conèixer i familiaritzar-se amb els nous requisits duaners i para-duaners

4

TRACTAMENT

 

Determinar origen mercaderia; Valorar impacte acords comercials

5

BASE

 

Valor

6

DOCUMENTS

 

Esbrinar la necessitat de llicències o certificacions, homologacions, etc.

7

COSTOS

 

Integrar costos derivats de noves formalitats, impostos, aranzels, taxes duaneres…

8

FISCALITAT EFICIENT

 

¿IVA diferit? Reemborsament de l’IVA

9

GESTIÓ

 

Integrar impacte gestió, temps i càrregues administrativa

10

COMUNICACIÓ

 

Comunicació amb el destinatari – cerciorar-se que l’importador coneix els requisits

11

DUANES

 

Apoderar agent duaner; DUA

12

CONTRACTACIÓ

 

Revisar els contractes: Aclarir termes

13

ENTREGA

 

Condició de lliurament: Incoterms 2020

14

LOGÍSTICA

 

Considerar alternatives logístiques

15

TRANSPORT

 

Permisos? Rutes?

16

EMMAGATZEMATGE

 

Stock Impacte fiscal; registres empresa

17

OPTIMITZACIÓ

 

Simplificacions duaneres: OEA, exportador autoritzat, REX RPA, RPP, DA

18

MARCA

 

Valorar necessitat registre de propietat intel·lectual

19

CONTROVÈRSIES

 

Implicacions en cas d’incompliments: llei aplicable

20

ALTRES

 

Mobilitat personal; visats; protecció de dades, etc.